Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Nasi specjaliści:

Psychiatra Lek. med. psychiatra Jakimiec- Zybura Agnieszka
Psychiatra Lek. med. Konopczak Monika
Psycholog mgr Ewa Jacuńska
Psycholog mgr Agata Hensoldt-Jankowska

Rejestracja osobiście w gabinecie ( I piętro gab.17)
lub pod numerem telefonu 71 793 85 64

Według światowej organizacji zdrowia WHO zdrowie to nie jedynie brak choroby, ale dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny oraz adaptacja do warunków zmieniającego się środowiska społecznego i naturalnego oraz radzenie sobie z tymi zmianami w różnych warunkach.
Człowiek jest zintegrowaną całością, która może prawidłowo funkcjonować jedynie wtedy, gdy wszystkie jej poszczególne części są zdrowe. Chodzi tu o równowagę w trzech aspektach życia człowieka: psychicznym, fizycznym i społecznym, gdzie te wszystkie trzy czynniki są ze sobą ściśle powiązane i zależą od siebie nawzajem. Jesteśmy, bowiem jednocześnie istotą
duchową, cielesną i społeczną.

Choroba jednego z narządów naszego ciała rzutuje ujemnie na cały organizm. Podobnie ma się rzecz z psychiką. Często ludzie o dobrym zdrowiu fizycznym, właściwie się odżywiający, prowadzący zdrowy styl życia – i tak chorują. Często spowodowane jest to podłożem psychicznym. W dzisiejszych czasach, kiedy zaburzenia psychiczne (takie jak nerwice) figurują na liście chorób cywilizacyjnych – nie powinniśmy bagatelizować żadnych symptomów ze strony naszego układu nerwowego.

Zdrowie psychiczne to termin trudny do zdefiniowania. Może oznaczać nie tylko brak chorób psychicznych, ale także ogólnie pojęte dobre samopoczucie. O ile w przypadku chorób ciała lekarz może dociec przyczyn i przewidzieć skutki, o tyle trudne jest to w wypadku zdrowia psychicznego. Bardzo często zdarza się, że osoby te nie uzyskują należnej pomocy, gdyż obawiają się funkcjonujących w społeczeństwie negatywnych stereotypów lub nie wiedzą, do kogo powinni się zgłosić.

Choroby psychiczne to najczęściej stany lękowe i depresja – wpływają one negatywnie na życie osobiste oraz pociągają za sobą znaczne koszty społeczne i gospodarcze. Choroby te są jedną z najważniejszych przyczyn przebywania na zwolnieniu lekarskim, przechodzenia na wcześniejszą emeryturę czy rentę inwalidzką.
Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się:
• diagnostyką lekarską,
• poradnictwem psychiatrycznym,
• diagnostyką psychologiczną,
• poradnictwem psychologicznym,
• psychoterapią indywidualną,
• psychoedukacją,
• działaniami profilaktycznymi,
• udzielaniem indywidualnych świadczeń profilaktyczno-leczniczych w ramach opieki ambulatoryjnej,
• udzielaniem świadczeń konsultacyjnych,
• orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy,

Do Poradni nie obowiązują skierowania.