Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rejestracja

71 39 21 256

Teleporady

71 758 24 57

Klauzula informacyjna RODO

Informacja dla Pacjentów dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie

 

Szanowni Pacjenci, Drodzy Państwo! 

Udzielanie świadczeń medycznych i opieki zdrowotnej przez Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie, w tym naszą Przychodnię Rejonowo – Specjalistyczną (dalej PZLA), jest związane z przekazaniem nam danych osobowych. W przeciwnym przypadku nie będziemy mogli udzielić Państwu świadczenia np. wizyty lekarskiej, przeprowadzić badań próbek i szeregu innych czynności medycznych. Z tego względu, na podstawie przepisów prawa medycznego (o których niżej) możemy żądać od Państwa podania podstawowych danych służących do udzielenia Państwu świadczeń medycznych. Poniżej przekazujemy najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez PZLA, a mianowicie:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli jednostką jaka m.in. gromadzi dane osobowe pacjentów i osób które skorzystały z płatnych usług, a następnie zapisuje takie dane w dokumentacji medycznej, przekazuje do innych podmiotów leczniczych itp. jest Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie przy ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin, prowadzący dwie przychodnie: Rejonowo – Specjalistyczną w Strzelinie i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Białym Kościele, nr 32a, 57 - 100 Strzelin.
 2. Dane każdego Pacjenta są przez nas przetwarzane, czyli m.in. zbierane i zapisywane w celu prowadzenia przez PZLA działalności leczniczej, w szczególności udzielania świadczeń leczniczych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. W trakcie przekazywania nam danych osobowych nie występuje Państwa „zgoda” na podanie takich danych, ponieważ jeśli ich nie uzyskamy – nie będziemy mogli udzielić Państwu świadczenia medycznego.
 3. Najważniejsze akty prawne, które zobowiązują nas do odebrania od Państwa danych osobowych to:
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – tu chodzi o udzielanie bezpłatnych świadczeń dla osób, które są ubezpieczone, czyli na tzw. NFZ;
 • Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – tu chodzi głównie o prowadzenie dokumentacji medycznej dla każdego z Pacjentów;
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej – określa zasady udzielania świadczeń przez tzw. lekarzy pierwszego kontaktu z pacjentem;
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – tu chodzi o uprawienie do wykonywania naszej działalności oraz obowiązkach jakie musimy spełniać wobec naszych Pacjentów;
 • RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które wskazuje m.in., że możemy przetwarzać Państwa dane m.in. w celu udzielenia tzw. bezpłatnych świadczeń medycznych oraz płatnych świadczeń, jeśli korzystają Państwo z odpłatnych usług PZLA. 
 1. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat. 
 1. Każdy Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia – jeśli minął okres uprawniający do przetwarzania danych, prawa ograniczenia przetwarzania i prawa przenoszenia danych. Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Jego dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych – Warszawa, ul. Stawki nr 2.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą: Narodowy Fundusz Zdrowia oraz podmioty lecznicze, z którymi Administrator na zawarte umowy, a także organy władzy publicznej, jeśli będzie to wynikać z decyzji wydanej na podstawie przepisów prawa lub postępowania karnego, administracyjnego.
 3. Dane osobowe Pacjenta nie będą przekazywane poza nasz kraj oraz do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 4. Administrator nie będzie stosował wobec Pacjentów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych – służymy pomocą. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego wyznaczyliśmy w tym celu – Panem Wojciechem Huczyńskim - na adres PZLA lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga: zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, teren działalności Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Strzelinie objęty jest monitoringiem. Kamery obejmują jedynie obiekty i tereny ogólnodostępne. System nie ma możliwości identyfikowania osób ani rejestracji dźwięku. Obraz z kamer jest przechowywany przez okres 30 dni, a następnie automatycznie kasowany.