Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Księga Rejestrowa

Księga Rejestrowa - Do pobrania

 

 

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 05.04.2016r.

 

Nowy wpis

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.

1/2016

2. Data wpisu.

05.04.2016r.

3. Nazwa zbioru danych.

KARTOTEKI PACJENTÓW -DANE OSOBOWE PACJENTÓW

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.

Nazwa Administratora Danych PUBLICZNY  ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W STRZELINIE

Adres siedziby Administratora Danych UL.MICKIEWICZA 20;  57-100 STRZELIN

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki NR REGON: 931185183

 

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych NIE DOTYCZY

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych NIE DOTYCZY

 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych    NIE DOTYCZY                                                         

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych        NIE DOTYCZY                                                    

 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.

ART.23 USTAWY O OCHORNIE DANYCH OSOBOWYCH 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.

DOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W PRZEPISACH PRAWA 

 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

WG ZAŁACZNIKA NR 4 POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

WG ZAŁĄCZNIKA NR 4 POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA KOLUMNA NR 3

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

DANE W ZBIORACH POCHODZĄ OD OSÓB , KTÓRYCH DOTYCZĄ

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

NARODOWY FUNUSZ ZDROWIA, OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, SĄDY REJONOWE, 

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

j. w.

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.

NIE DOTYCZY

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.

BRAK

16. Uwagi.

BRAK

     

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Domicela Malinowska