Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Przychodnia

  Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego zapewnia w pełnym zakresie usługi medyczne z: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Specjalistyki, Stomatologii, Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego, Położnej Środowiskowo-Rodzinnej, Higieny Szkolnej. Gwarantujemy wysoki poziom, dostępność i jakość świadczonych usług medycznych.Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego zapewnia w pełnym zakresie usługi medyczne z: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Specjalistyki, Stomatologii, Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego, Położnej Środowiskowo-Rodzinnej, Higieny Szkolnej. Gwarantujemy wysoki poziom, dostępność i jakość świadczonych usług medycznych.
  +Więcej
 • Nasi LekarzeLekarze

  Przychodnia w Strzelinie zatrudnia wysokiej klasy specjalistów.
  +Więcej
 • 1
 • 2

Rejestracja

71 39 21 256

Teleporady

71 758 24 57

Klauzula informacyjna

Szanowna Pacjentko/Szanowny Pacjencie,

 1. Niniejszym informujemy, że jako Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie, przy ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin, tel. 71 392 12 56, przetwarzamy dane osobowe Pani/Pana osoby w związku z udzielaniem świadczenia lekarskiego w formie teleporady. Zakres przetwarzanych danych osobowych, które już posiadamy w kartotece medycznej, nie różni się od tych, które potrzebujemy, aby skutecznie udzielić Pani/Panu pomocy lekarskiej. Możemy jednak zwrócić do Pani/Pana o podanie numeru telefonu (własnego lub tego, pod którym przebywa osoba), na który będzie udzielana konsultacja lekarska (będzie dzwonić lekarz).
 2. W przypadku niepodania numeru telefonu kontaktowego udzielenie porady w formie telefonicznej będzie niemożliwe do zrealizowania. Numer telefonu zostanie zapisany w dokumentacji medycznej i będzie służyć wyłącznie do kontaktu lekarza z pacjentem lub przychodzi z pacjentem.
 3. Przekazujemy jednocześnie następujące informacje:

1) wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu udzielenia świadczenia – konsultacji lekarskiej w formie teleporady. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:

  1. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
  2. świadczenia ze środków publicznych;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (PZLA w Strzelinie) oraz przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby (pacjenta), której dane dotyczą;
  4. ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  5. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

3) Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:

  1. podstawowe, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, dane osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej oraz informowania o stanie zdrowia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon);
  2. dane szczególne: płeć, wiek, informacje o schorzeniach, stanie zdrowia, wyniki badań, numer PESEL;
  3. dane kontaktowe: telefon, adres poczty e-mail.
  4. Zakład prowadzi monitorowanie rozmów telefonicznych w postaci nagrywania ich treści. Dane te są przetwarzane (przechowywane) przez okres 30 dni a następnie trwale usuwane (kasowane). W celu uzyskania dostępu do danych należy złożyć w Zakładzie specjalny wniosek dostępny na stronie internetowej placówki. Zakres danych przetwarzanych za pomocą nagrań: pełne dane dot. stanu zdrowia, pełne dane podstawowe o osobie oraz pełne dane kontaktowe.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być będą udostępniane innym podmiotom medycznym (na Pani/Pana żądanie) oraz organom władzy publicznej, na podstawie odrębnych przepisów, w tym żądania organów ścigania (decyzja Sądu), wymiaru sprawiedliwości, NFZ i itp. Dane nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5) Dane pozyskane w powyższym celu przechowujemy przez okres ciągły w celu udzielania świadczeń, nie dłużej jednak niż przez 20 lat.

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych – jeśli istnieją ku temu uzasadnione podstawy prawne i faktyczne;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  5. prawo do przenoszenia danych (dokumentacji medycznej);
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, przysługuje złożenie w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

7) Dane nie będą podlegać przetwarzaniu w PZLA w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem procesów profilowania.